Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna RODO dla Uczestników akcji „Mniej Znaczy Więcej!”

Jeżeli tu jesteś, to zapewne chcesz się dowiedzieć, co robimy, żeby zadbać o Twoje dane osobowe.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Zero Waste z siedzibą w Warszawie (02-792), ul. Franciszka Marii Lanciego 14/35, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674299, posiadające numer NIP 6751594380 oraz numer REGON 367399443.
Z Administratorem możesz skontaktować się za pośrednictwem skrzynki elektronicznej pod adresem: mniej@zero-waste.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.mniejznaczywiecej.com

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

3. Jakie dane osobowe gromadzimy i do czego je wykorzystujemy? Gromadzimy dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych (formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy).
Do danych, które są przez nas przetwarzane należą: Twoje imię i nazwisko, stanowisko, nazwa i adres szkoły, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Dana przetwarzane są wyłącznie
na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Są one niezbędne:
a) w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w akcji „Mniej Znaczy Więcej!” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) abyśmy mogli przekazać Ci materiały edukacyjne i promocyjne oraz scenariusze lekcji potrzebne
do realizacji akcji „Mniej Znaczy Więcej!” i dające możliwość uczestnictwa w niej. Dane te są też niezbędne, żebyśmy mogli wysyłać do Ciebie newsletter z najnowszymi wiadomościami od Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane w formie elektronicznej do zakończenia akcji „ Mniej Znaczy Więcej” oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
b) odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, Poczta Polska, tj. podmioty działające zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896) oraz ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), zobowiązane do zachowania tajemnicy pocztowej.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie newsletterów i materiałów edukacyjnych.

W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO).
Ponadto masz prawo do:
1. sprostowania danych (art. 16 RODO);
2. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO);
3. żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niepotrzebne i brak jest podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO);
4. przenoszenia danych, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 20 ust. 1 lit. a RODO);
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw
ma zastosowanie w przepisach prawa (art. 21 RODO);
Twoich danych nigdy nie udostępniamy osobom nieupoważnionym i nieuprawnionym.
Jednocześnie, zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora jakkolwiek narusza przepisy RODO.

 

 

Polityka Prywatności

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Polskie Stowarzyszenie Zero Waste z siedzibą w Warszawie (02-792), ul. Franciszka Marii Lanciego 14/35, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674299, posiadające numer NIP 6751594380 oraz numer REGON 367399443.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.