Zgłoś klasę do programu

Żeby zgłosić szkołę do programu wypełnij poniższy formularz rejestracyjny. Pamiętaj, że w programie może wziąć więcej niż jedna klasa z danej szkoły.

Formularz zgłoszeniowy

Szkołę może zgłosić pracownik, dyrektor lub nauczyciel z placówki.

REGULAMIN konkursu