Zgłoszenie do programu

Do programu można zgłosić klasę lub grupę szkolną. Zgłoszenie co najmniej jednej klasy/grupy szkolnej z danej szkoły jest równoznaczne ze zgłoszeniem szkoły do programu.

wychowawcy/-czynie

Jeżeli jesteś nauczycielem/-ką wychowawcą/-czynią i chcesz zgłosić prowadzoną przez siebie klasę do programu wypełnij formularz zgłoszeniowy tylko raz.
Podaj, która dokładnie klasa z danej szkoły jest zgłaszana do programu (np klasa 5b).

nauczyciele/-ki przedmiotu

Jeżeli jesteś nauczycielem/-ką przedmiotu i chcesz przeprowadzić ekolekcje na lekcjach z danego przedmiotu (np. przyrody) w kilku różnych klasach wypełnij formularz zgłoszeniowy dla każdej klasy osobno.
Pamiętaj, że 1 klasa = 1 formularz

opiekun/-ka grupy szkolnej

Jeżeli jesteś opiekunem grupy szkolnej innej niż klasa wypełnij formularz zgłoszeniowy dla tej grupy z danej szkoły, którą chcesz zgłosić do programu.
Pamiętaj, że 1 grupa szkolna = 1 formularz

Formularz zgłoszeniowy

  Dane opiekuna klasy lub grupy szkolnej zgłaszanej do programu:

  imię

  nazwisko

  email

  telefon

  jestem (wybierz):

  Dane szkoły:

  pełna nazwa szkoły (np. Szkoła Podstawowa nr 4)

  adres szkoły (ul. i nr. np. Sienkiewicza 112)

  miejscowość

  województwo

  Dane klasy:

  zgłaszam do programu:

  numer klasy/ nazwa grupy szkolnej


  (np. 5b. Jeżeli w Twojej szkole nie używa się takiej numeracji klas, wpisz nazwę klasy np. świetliki)

  Jeśli zgłaszasz do programu grupę szkolną napisz o niej kilka słów.