Dla kogo?

Program Mniej Znaczy Więcej! został zbudowany w oparciu o skumulowane doświadczenie praktykowania zero waste przez członków Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.

Program adresujemy do uczniów i uczennic uczących się w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski oraz nauczycieli/-ek i i edukatorów/-ek. 

Do programu można zgłosić zespół z danej placówki edukacyjnej. W Mniej Znaczy Więcej! stawiamy na wspólną zabawę i współpracę dzieci i młodzieży w ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach.

Zależy nam, aby dołączyło do nas jak najwięcej uczniów i uczennic, abyśmy wspólnie mogli dzielić się dobrem, jakie płynie z działań w duchu zero waste.

 

To na szkolnych korytarzach bije serce naszego programu. To tutaj zaczyna się niesamowita przygoda, która może zmienić losy świata

Program MZW! realizuje misję edukacyjną organizatora projektu Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste jaką jest promowanie stylu życia zero waste, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego poprzez minimalizowanie ilości odpadów w codziennym życiu oraz dążenie do tego, aby wytworzone odpady były jak najmniej szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

Zero waste opiera się na codziennej praktyce, gdzie celem naszych wyborów konsumpcyjnych i nie tylko jest branie pod uwagę całego cyklu życia produktu i poprzez nasze codzienne wybory minimalizowanie obciążenia jakie dane zachowanie wytwarza na środowisko.

Sercem zero waste jest codzienna praktyka zero waste. To właśnie praktykę zero waste chcemy pokazać w polskich szkołach.

Ekolekcje

cele edukacyjne

Program edukacyjny o tematyce zero waste uzupełnia bazę programową szkół podstawowych w zakresie ochrony środowiska naturalnego o elementy praktyki zero waste, wsparcie w budowaniu pro-ekologicznych nawyków oraz wypracowanie z dziećmi i młodzieżą podstaw do bardziej zrównoważonych wzorców konsumpcji jak również zwiększanie świadomości na temat zagrożeń środowiskowych wynikających z ogromnej ilości wytwarzanych odpadów co bezpośrednio łączy się z koniecznością ograniczania konsumpcji.

Ekokonkurs

Konkurs polega na stworzeniu komiksu, który będzie zachęcał rówieśników do odpowiedzialnego korzystania z zasobów Ziemi. Zwycięska praca zostanie wyłoniona przez komisję konkursową.
Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać jedną wersję komiksu ze strony, uzupełnić ją rysunkami (minimum trzy sceny), sfotografować i wysłać na adres mniej@zero-waste.pl
Konkurs trwa od 7 maja do 21 maja 2024 r.

Komiksy do pobrania:

Komiks zero waste wersja 1
Komiks zero waste wersja 2

Nagrody

Zwycięzcy otrzymają tytuł “Bohaterów Zero waste”!
W programie zostały przewidziane 3 nagrody główne dla 3 zespołów.
Pierwsza nagroda to warsztat Adriana Rykowskiego “Uratujmy razem świat”, autora książki “Dzieci z Oceanu”.
Druga nagroda to modowy webinar przygotowany przez Ubrania do Oddania, trzecią nagrodę stanowią książki.