Dla kogo?

Program Mniej Znaczy Więcej! został zbudowany w oparciu o skumulowane doświadczenie praktykowania zero waste przez członków Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.

Program adresujemy do uczniów i uczennic uczących się w szkołach podstawowych na terenie całej Polski oraz nauczycieli/-ek i opiekunów/-ek grup szkolnych w tych szkołach.

Do programu można zgłosić klasę lub grupę szkolną z danej szkoły. W Mniej Znaczy Więcej! stawiamy na wspólną zabawę i współpracę dzieci i młodzieży w ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach. Dlatego umożliwiamy uczestnictwo w programie także grupom szkolnym, takim jak kółka tematyczne, grupy artystyczne, świetlice itp.

Zależy nam, aby dołączyło do nas jak najwięcej uczniów i uczennic, abyśmy wspólnie mogli dzielić się dobrem, jakie płynie z działań w duchu zero waste.

Zgłoszenie co najmniej jednej klasy lub grupy szkolnej z danej szkoły oznacza automatyczne przyjęcie szkoły do programu. W programie może wziąć udział więcej niż jedna klasa z danej szkoły.

Klasę lub grupę szkolną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego może zgłosić do programu:
Wychowawca/-czyni
Nauczyciel/-ka przedmiotu
Opiekun/-ka grupy szkolnej

1 klasa / grupa szkolna = jeden formularz zgłoszeniowy

 

To na szkolnych korytarzach bije serce naszego programu. To tutaj zaczyna się niesamowita przygoda, która może zmienić losy świata

Program MZW! realizuje misję edukacyjną organizatora projektu Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste jaką jest promowanie stylu życia zero waste, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego poprzez minimalizowanie ilości odpadów w codziennym życiu oraz dążenie do tego, aby wytworzone odpady były jak najmniej szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

Zero waste opiera się na codziennej praktyce, gdzie celem naszych wyborów konsumpcyjnych i nie tylko jest branie pod uwagę całego cyklu życia produktu i poprzez nasze codzienne wybory minimalizowanie obciążenia jakie dane zachowanie wytwarza na środowisko.

Sercem zero waste jest codzienna praktyka zero waste. To właśnie praktykę zero waste chcemy pokazać w polskich szkołach.

Ekolekcje

cele edukacyjne

Program edukacyjny o tematyce zero waste uzupełnia bazę programową szkół podstawowych w zakresie ochrony środowiska naturalnego o elementy praktyki zero waste, wsparcie w budowaniu pro-ekologicznych nawyków oraz wypracowanie z dziećmi i młodzieżą podstaw do bardziej zrównoważonych wzorców konsumpcji jak również zwiększanie świadomości na temat zagrożeń środowiskowych wynikających z ogromnej ilości wytwarzanych odpadów co bezpośrednio łączy się z koniecznością ograniczania konsumpcji.

 

Ekokonkurs

Ekokonkurs zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej. Wykonanie wyzwań zero waste przez użytkowników indywidualnych będzie rejestrowane w aplikacji mobilnej oraz odpowiednio punktowane. Rezultaty osiągnięte przez użytkowników indywidualnych w aplikacji mobilnej oprócz indywidualnego wyniku będą przekładać się także na wynik szkoły.

Wynik i nagrody

Uczestnicy/-czki konkursu, którzy/-e zdobędą największą ilość punktów otrzymują wyróżnienie “Pioniera Zielonej Zmiany”. Wyróżnione osoby otrzymają nagrody.

Zwycięskie szkoły zostaną uhonorowane tytułem “Jesteśmy Szkołą Zero waste”
W programie zostały przewidziane 3 nagrody główne dla 3 szkół, które uzyskają najlepszy wynik w ogólnopolskiej klasyfikacji szkół biorących udział w ekokonkursie.

Przewidujemy także wyróżnienie dla najbardziej aktywnych klas, które otrzymają od nas nagrody.